Bases en galego

O CONCURSO DESENVOLVERASE DACORDO ÁS SEGUINTES BASES:


I. PARTICIPANTES E FOTOGRAFÍAS:
As fotografías dun mesmo autor/a deberán ser obligatoriamente publicadas na mesma conta de Instagram co hashtag correspondente e pertencer a este autor.
Cada autor deberá participar como mínimo con imaxes de 7 ubicacións distintas das 10 propostas. Sendo obrigatorio que nas imaxes presentadas haxa representación dos tres concellos.
Acéptanse imaxes obtidas con cámaras, teléfonos ou drones, así coma con retoques fotográficos feitos con programas informáticos. Ademais poderán estar realizadas con calquera técnica (color, blanco e negro…).
As imaxes non poderán presentarse ou ter sido presentadas noutros concursos.
As ubicacións propostas estarán sinaladas no apartado correspondente ao concurso na nosa web www.motoclubacuruxa.com
Non todas as ubicacións propostas son accesibles en moto. Este aspecto sinalarase tamén no apartado do concurso correspondente a cada ubicación.
Serán eliminadas do concurso todas as imaxes que supoñan unha agresión ao patrimonio cultural ou natural do Xeoparque Mundial da UNESCO Montañas do Courel, reservándose a organización o dereito a tomar medidas legais.
Serán eliminadas todas as imaxes que supoñan infraccións das Leis de Tráfico vixentes ou calquera outra Lei.

II. TEMÁTICA
As imaxes deberán ter algún elemento relacionado co mundo das motos (a propia moto, luvas, casco, etc.)


III. PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS
As fotografías presentaranse na app de instagram de xeito público engadindo o hashtag #XeoTurismoMontañasDoCourel e o hashtag correspondente ao lugar fotografado.

IV. DATA DE PRESENTACIÓN
Participarán no concurso todas as imaxes que cumplan co establecido nestas bases publicadas en instagram entre o 21 de marzo e o 21 de xuño.

V. XURADO, FALLO E ENTREGA DE PREMIOS
O xurado estará composto por membros relacionados co xeoturismo na comarca.
O fallo faráse público a través das nosas contas de Facebook, Instagram e publicarase tamén na web www.motoclubacuruxa.com
Unha vez decididos os gañadores poñerémonos en contacto cos propietarios das contas de instagram por mensaxe directa a través da plataforma para que se identifiquen correctamente coa fin de outorgarlle o premio.


A entrega de premios efectuarase durante a VII Concentración do Moto Club A Curuxa que se desenvolverá os días 28, 29 e 30 de agosto de 2020. O día, lugar e hora serán publicados no cartel oficial definitivo da Concentración.
VI. PREMIOS
Os premios consistirán en:
1) Mellor fotógrafo/a do certame: valoraráse a calidade do conxunto das
fotografías presentadas.
2) Mellor fotografía:

  • Premio á mellor foto do Concello de Quiroga.
  • Premio á mellor foto do Concello de Ribas de Sil.
  • Premio á mellor foto do Concello de Folgoso do Courel.

Nuns días decidirase en que consistirá cada un dos premios. Polo que publicarémolo na nosa web e modificaranse estas bases para engadir estes detalles.

VII. CONSENTIMENTO DE USO DAS IMAXES
Os participantes ao formar parte do concurso aceptan que as súas imaxes formen parte de exposicións fotográficas que realice o Moto club A Curuxa ou do seu uso por parte desta entidade con fins publicitarios en diferentes medios.
Pola súa parte o Moto Club comprométese a publicar o nome do autor xunto a imaxe seleccionada.